Jul. 28th, 2013

gracheeha: (rook)
"Праблема людзей, якія лічаць, што беларусы, расейцы ды ўкраінцы — адзін народ, у тым, што яны ня могуць гэтага сказаць ані па-беларуску, ані па-ўкраінску." via [livejournal.com profile] atytarenko

Действительно, я знаю украинцев, которые предпочли бы, чтобы Белоруссия, Россия и Украина были в одной стране и государственным языком был русский, но у них совсем другие доводы.

Profile

gracheeha: (Default)
gracheeha

October 2017

S M T W T F S
1 2 3456 7
8 910 11121314
151617181920 21
22232425262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 08:52 pm
Powered by Dreamwidth Studios